is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit is een gebrek, dat de borsten van verreweg de meeste schildersmodellen in zeer korten tijd voor den kunstenaar onbruikbaar maakt.

Deze meisjes, die meest tot de meer behoeftige klasse behooren, groeien bij eene onvoldoende vleeschvoeding met een tenger lichaam op. In den tijd der puberteit hebben zij door rijkelijke vetvormingeenezekere volheid van vormen, welke echter, bij

ki'oL' non vooi1.

Vl\ 11(111 » vvt -

kracht der huid, slechts van uiterst korten duur is.

Fig. 52 vertoont zulk eene vergankelijke schoonheid. De gestalte heeft gedrongen, doch bevallige vormen, de rondheid daarvan is echter niet veroorzaakt door krachtige spieren, maar door vetophooping, welke aan den jeugdigen bloeitijd eigen

Fig. ï)2. Ten volle ontwikkelde borst eener Beauté IS. De borsten Zljll

du Diabie. rond, goed gevuld

en elastisch; toch

mist men hier de duidelijke teekening der voorste grens van den oksel, het bewijs van een krachtige borstspier.