is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

daling van het hekken naar de andere zijde (position hanchée), in zachte lijn hoog boven den navel voort, zoodat zich bij matig ontwikkelde vetlaag en eenigszins minder elastische huid, in de taille eene of twee dwarsplooien vormen, zoodra de onderste borstkasrand van boven af eene drukking uitoefent, zooals in den min of meer schuinen stand van het bekken het geval is (Fig. 62).

In tegenstelling van den man gaat de bij de vrouw meer ontwikkelde vetlaag ter zijde over den breederen en vlakkeren darmbeenskam onafgebroken naar de lendenstreek naar boven (vgl. Fig. 47), waardoor de heupen nog hooger en breeder schijnen en het vrouwelijk geslachtskenmerk nog meer uitkomt.

Bij eene goede vorming moeten dan ook, van terzijde gezien, de heupen tot aan de taille een gelijkmatig ronde welving, daarentegen ter hoogte der draaiers, waar de huid vaster tegen de onder haar liggende deelen aanligt, eene ondiepe halfronde groeve vormen. Deze vorming kan ook bij overigens magere personen worden opgemerkt (Fig. 64).

Zeer schoon en gelijkmatig is de overgang van de dij in de heupen op Fig. 63.

Onder de bilspieren is de huid door sterk bindweefsel aan het zitbeen bevestigd; zóódanig, dat deze aan elkander gehechte deelen van beide zijden in een halfrond boven aan de bilplooi samenkomen en in zekere mate twee huidzakken vormen, waarin de bilspieren zijn gelegen. Zooals uit Fig. 46 blijkt, vullen echter die spieren niet de geheele ruimte, maar wordt deze overigens door een dik vetkussen aangevuld. Dit geeft te samen met de spieren aan de billen den vollen, ronden vorm. In overeenstemming niet de gedaante van het bekken zijn zij bij de normaal gebouwde vrouw breeder. lager en ronder dan bij den man en komen dooide grootere helling van liet bekken meer uit.

Behalve een goede bouw van het bekken diagen dus sterke spieren, een vast vetkussen en eene elastische huid tot den schoonen vorm van het zitvlak bij. Hoe elastischer de huid is, des te meer spant zij de plooi onder de billen en zullen deze zich in des te veerkrachtiger rondheid voordoen; dewijl bovendien bij eene elastische huid hare aanhechting in den omtrek van den grooten draaier zeer sterk is, zal het vetkussen zich naar het