is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voren en van achteren sterker ontwikkeld spierstelsel, liet been van voren smaller, van ter zijde breeder doet voorkomen, den man eigen; der vrouw daarentegen eene ronde dij. welke van alle kanten eenzelfden gelijkmatigen

vorm toont.

Het spierstelsel speelt bij de vrouw slechts in zooverre eene rol, dat de dij aan het bovenste derde gedeelte, dus onder de draaiers, den grootsten omvang heeft door de aldaar gelegen spiermassa.

Een gebrek is. wanneer het vet daar zoo sterk is opgehoopt, dat de omtrek van de heup af, in eene rechte of zelfs in een inspringende lijn naar de knie afloopt.

Ook van de knie der vrouw worden de omtrekken door grootere vetophooping zachter, echter moet de knie een geringen omvang hebben, daar zij anders op rhachitische misvorming wijst.

Van de kuit der vrouw geldt hetzelfde als voor de dij; terwijl men aan de kuit van den man de spieren moet kunnen zien, zijn deze bij de vrouw door eene sterk ontwikkelde vetlaag tot een gelijkmatig rond vereenigd, dat aan het bovenst derde gedeelte, door de aldaar in de diepte liggende spierbundels, den grootsten omvang heeft.

Zooals boven reeds herinnerd werd, wordt haar vorm door ondoelmatige kousenbanden dikwijls bedorven.

Ken fijne enkel is eene schoonheid, omdat hij samengaat met een teederen lichaamsbouw, een secundair vrouwelijk geslachtskenmerk vormt en tevens een der voornaamste teekenen is, dat rhachitis kan worden uitgesloten.

Een fijn handgewricht en fijne enkels zijn, evenals de fijne

Fig. 12.

Lijn van lirucke.