is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

XI.

DE VOORWAARDEN VOOR DEN NORMALEN LICHAAMSBOUW.

Ik hoop dat het mij gelukt is, den lezer die mij tot hiertoe gevolgd heeft, de overtuiging te geven, dat liet begrip van vrouwelijke schoonheid niet uitsluitend eene kwestie van smaak is en dat er enkele onomstootelijke gegevens zijn, die dit begrip geheel onafhankelijk maken van individueele opvatting. Ik heb een nieuwen weg gevolgd waarop nog veel in het duister ligt, maar koester toch de overtuiging, dat nog meer wetten gevonden zullen worden om het algemeen begrip der schoonheid nog scherper te omschrijven. Met opzet vermeed ik zooveel mogelijk anatomische bijzonderheden, om niet door te veel te geven den algemeenen indruk te verzwakken.

o

Wanneer wij de gevonden gegevens overzien, dan blijkt het, dat wij eene reeks van maten hebben, wier grootte en onderlinge verhouding onveranderlijk door de natuur zijn bepaald. Een lichaam dat die vereischte maten bezit, is normaal; elke afwijking daarvan is een gebrek.

Schommelingen binnen de normale grenzen bepalen de individualiteit.

Als de voornaamste maten ter beoordeeling van een normalen lichaamsbouw hebben wij:

1. De lengte van het lichaam.

'2. De halve lichaamslengte van boven af ter bepaling van het midden des lichaams.