is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gebrek ook aan hot niet gebogen been bijna geheel te verbergen.

Door perspectievische verkorting is rechts, door draaiing is links de verkromming van het onderbeen aan het onderzoekend oog onttrokken en de onvoldoende lengte aangevuld.

De draaiing van den linkervoet naar buiten is voldoende, om de bepaling van den rechten loop door de lijn van Miculicz onmogelijk te maken en toch weder niet zoo sterk, dat aan den lageren stand van den binnensten voetrand de platvoet kan worden herkend.

Aan den rechtervoet is door de beweging het gebrek volkomen verborgen.

De enkels zijn iets hooger geplaatst en eenigszins dunner geteekend.

Op deze wijze heeft mevrouw Paczka door een goed gekozen stand en eenige kleine verbeteringen het vraagstuk op gelukkige wijze opgelost.

De verhouding van het hoofd tot de lichaamslengte is in haar werk als 1 tot 7, dus nog meer ten gunste der grootte van liet hoofd.

De grenslijn tusschen romp en beenen vormt een stompen hoek en de stand is zoodanig gekozen, dat de helling van het bekken grooter schijnt.

Door diezelfde beweging wordt de bekkenstreek meer naar voren gebracht: zij lijkt daardoor grooter en de spieren komen meer uit. Aan het bovenlijf is de schoone ontwikkeling van borsten en spieren van het model onveranderd weergegeven.

Alle deze middelen hebben hetzelfde doel, namelijk om het vrouwelijke en jeugdige van het model nog beter in het oog te doen vallen.

Zooals zij voor ons staat i» zij een half geopende knop, een jong meisje, dat met lichten tred voortwandelt, om eene lachende toekomst met open armen tegemoet te gaan.

Aan de achterzijde (Fig. 8-"5j was het veel moeilijker, de gebreken van het model te verbergen; aan het rechter ten deele bedekte been is liet bezwaar weder door de buiging der knie opgelost, aan het linkerbeen is de binnenwaartsche stand van de knie minder zichtbaar, doordat het bekken in het heupgewricht ter rechter zijde lager geplaatst is. Het kan echter niet ontkend