is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Quant a la couleur, j'affirme également que j'ai vu sur le continent africain des créatures d'un ton d'or pale ou même de cuivre rouge, dont la peau pouvait lutter, comme finesse degrain ot comme satiné, avec les peaux blanches les plus délicates." Hetgeen ik van nog lager staande volken, van Papoea's, vele Maleische stammen, Aïnos, Indianen e.a. gezien hel», geeft mij recht tot de bewering, dat men onder hen niet één met het I'iiiropeesch ideaal gelijkstaande schoonheid zal vinden, en dat men er zich bij hen mede moet vergenoegen, als schoonheidstype van het ras een type aan te nemen, hetwelk min of meer het Europeesche type nabij komt. Het is er mee, als mot een tiekpaaid dat wel min of meer schoon kan zijn, doch nimmer de schoonheden van een volbloed paard zal bereiken.

Onder de 11 iet-huropcesche volken van Tntlor/rrniaaiich ros worden voornamelijk de Circassische en Georgische vrouwen om heur schoonheid geroemd, evenals hare naburen, de Kurdische en Perzische, tot achter in Zuid-Azië, waar de donkerder gekleurde vertegenwoordigsters der Indogennaansche rassen, de Parsis en de Hindoes wonen.

Ur. Sciimeltz, Directeur van 's Rijks Ethnographisch Museum te Leiden, was zoo beleefd te mijner beschikking te stellen, eenige door hem van den Heer W. Boschard ontvangen, authentieke photographieën, welke de eigenaardige schoonheid der Kurdische en Perzische vrouwen kunnen aantoonen.

tig. JK1 is een meisje van 14 jaren in Perzisch nationaal kostuum, bestaande uit een rijk geborduurden tluweelen jas en een kort rokje. De beenen zijn van het midden van de dij af naakt. Op straat wordt daarover heen een lange broek en een wijde mantel gedragen.

Het gezicht van dit meisje, niet kinderlijken vorm. is regelmatig, de oogen hebben de schoonheidsplooi aan het bovenlid, de wenkbrauwen zijn van zuiveren vorm en vloeien haast ineen boven den neus. Hij de hand treft ons de mooie vorm van de vingers en de bijzondere lengte van den tweeden vinger.

De beenen en vooral de voeten van de Perzische vrouwen zijn van bijzonder zuivere vorming en hebben fijne gewrichten, misschien omdat zij nergens door kleeding worden verwrongen. 'W ellicht echter is juist hun schoonheid de reden geweest, dat