is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te vinden. Het 20-jarig meisje uit Kaïro (Fig. 93) geeft daarvan een sprekend voorbeeld.Naar mij verteld werd, is zij èn door 1, aarschoonlieid èn door haar vriendelijkheid in hare woonplaats zeer vermaard.

Voorloopig moet ik volstaan met deze onvolledige gegevens over vrouwelijk schoon buiten Europa.

SÖ. M iurscli meisje van 20 jaren.

Maar ook in Ruropa zeil ben ik niet tot een eindresultaat kunnen komen. De schuld daarvan ligt ten deele aan «le richting van onzen tijd, die alles gelijkmaakt en de rassen meer en meer vermengt. ^ erder ook aan de moeilijkheid, om juist van de schoonste