is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dientengevolge is het blonde type in Friesland, het donkere in Zeeland het schoonst vertegenwoordigd. Behalve door de teedere kleur onderscheiden zich de Friezinnen ook door kleine voeten en fijne gewrichten. Merkwaardig is het, dat Friesland tevens ook de armste en de 't meest door tuberculose geteisterde streek van Nederland is. Een voorbeeld van Friesche schoonheid kan ik tot mijn spijt op het oogenblik niet geven.

Ken Hollandsch 21-jarig meisje uit den gegoeden stand, welker Canon volkomen niet de normale van Fritsch overeenkwam, gaf de volgende maten:

1. Lichaamslengte 160 cM.

2. Hoofdlengte 21 cM.

3. Middenlengte 85 cM.

4. Lengte der beenen 87 cM.

5. Modulus 64 cM.

6. Schouderbreedte 35.5 cM.

7. Taillebreedte 22.5 cM.

8. Heupbreedte 34.5 cM.

0. Onderlinge afstand van de borsttepels 22.5 cM.

10. Lengte van den voet 22.5 cM.

11. Omtrek van de borst 83.5 cM.

12. Onderlinge afstand van de achterste darmbeensdoorns 10 centimeter.

Bekken: Onderlinge afstand van de voorste darmbeensdoorns 22.5 cM. van de darmbeenskammen 21), 75 cM., breedte deiheupen 34 cM. Lengte der hand 16 cM.

Bij deze maten valt de kleine hand op, die in plaats van 0 maal, 10'/3 maal in de lichaamslengte opgaat. De lichaamslengte is gelijk 7.0 hoofdlengten, dus bijna in klassieke verhouding.

Het midden van het lichaam ligt 2 cM. boven de schaamspleet, de borsten zijn hoog geplaatst, de beenen hebben 3 cM. meer dan 4 hoofdlengten, arm- en beenassen loopen volkomen recht.

Daar het meisje in het laatste halve jaar nog 1 cM. gegroeid is. kan men aannemen, in verband met de 2 cM. te kleine schouderbreedte, dat de hoogste bloei nog niet is bereikt.