is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(Fig. 11 en 12) «als normaal worden aangegeven. Daar het meisje op een piëdestal staat en het phoens op het midden van het lichaam gericht is, mogen wij de proporties beschouwen als met

de werkelijkheid overeenstemmende.

Reeds bij de photographie (Fig. 99) schijnt de romp bijzonder lang; op de dioptrische teekening kan men door meting bepalen, dat de hoogte van de schaamspleet van boven 17, van onderen 12 van 29deelen dergeheele lichaamslengte bedraagt. Het midden van het lichaam staat dus in plaats van 2 tot -t, minstens 10 cM. boven het ondereinde van den romp, en belangrijk liooger dan de schaamspleet en de bovenste grens der schaamharen.

De onderste extremiteiten vertoonen wel is waar verkorting, doch zijn volstrekt niet krom, zoodat niet aan rhachitische invloeden kan worden gedacht. In weerwil van de verkorting der beenen is de geheele hoosrte S hoofdlenirten.

Wij hebben dus bier het

merkwaardig verschijnsel, dat zooals ik het vroeger uitdrukte, het aristocratisch hoofd de plebeïsche beenen vergoedt.

Afgescheiden van deze wanverhouding in de lengtematen, is

Fi#. 100. Canon van het Spaan£i"he meisje. (Fig*. 99)

naar hoofdlenji-ten.