is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van liet lichaam ligt onder de bovenste grens der .schaamharen.

Het lichaam van het meisje maakt al aanstonds den indruk van jeugd in al zijne vormen; de teedere afronding van het gelaat, de dunne armen, de in verhouding tot de taille weinig uitkomende heupen, doen aan iets kinderlijks denken, terwijl daarentegen de borsten krachtig ontwikkeld zijn.

Als bi jzondere schoonheden van deze figuur zijn aan te merken, de schoongevormde oogen met de diepe plooi daarboven, de hoogstaande navel, de rechte beenen en voornamelijk de bij uitstek zuivere vorm der voeten met langeren tweeden en zeer kleinen vijfden teen. Het weelderig hoofdhaar in tegenstelling met het weinige haar in de okselholte (links) verdient evenzeer opmerking. Een hoofdgebrek is eene, zij het ook zeer geringe ver(lihkini/ van den buitenenkel en van den voorarm boven het handgewricht, hetgeen wellicht als een overblijfsel van

een lichten graad van rachitis is te beschouwen.

Deze gestalte is het type van hetgeen de Franschen „une fausse maigre" noemen, de vertegenwoordigster der bevallige Fransche grisettes, half kind, half vrouw, zooals Gavakxi, Grkvix,

Fijf. 104.

Meisje uit Parijs van '20 jaren.