is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van vrouwelijke schoonheid gevonden of op het doek gein-acht dan de zoozeer miskende Anselm Feuerbach. De beide naakte

vrouwenfiguren in zijn „Oordeel van Paris" hebben acht hoofdlengten en beantwoorden tot in de kleinste bijzonderheden aan den Canon van Fritsch.

Zulke kunstwerken spreken meer tot ons dan de bezielde schil¬

deringen van reizigers, die, vervuld van schoonheidsgevoel slechts korten tijd in Italië verwijlen en overal alleen het schoone willen zien. Met recht vestigt Booumil Goi.z er de aandacht op, dat bij langer verblijf weldra een ontnuchtering volgt en liet vroeger beneveld oog dan ook het leelijke waarneemt. In Italië vindt men evenmin als elders het schoone overal voor de hand, men moet liet zoeken en daarbij zijn geduld niet verliezen. Ongetwijfeld bezit Italië veel meer schoons dan de meeste andere landen; volmaakte schoonheid is echter hier evenals elders eenegrootezeldzaamheid.

Volkmann ]) vond in Rome weinig schoone vrouwen, veel meer in Napels en Venetië. Ik heb bij mijn verbliif

in Italië den indruk gekregen, dat over het algemeen in Zuid-Italië vrouwelijke schoonheid uiterst zeldzaam

*) Historisch-kritische Nachrichten von ltalien.

Finr. 117. Meisje uit Rome van lfi jaren, (von Pluschow).