is toegevoegd aan uw favorieten.

De schoonheid van de vrouw

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Behalve de vermelde, zijn nog als bijzondere schoonheden van deze figuur op te merken, de goed gewelfde kleine voet met langen tweeden teen, de kleine, hooggeplaatste en diepe navel, de schoone overgang van den schouder tot den arm: als gebreken: de te overvloedige haargroei op den schaamheuvel en de in een te scherpen

boek samenkomende grenslijnen tusschen romp en dijen.

De tweede photographie, van een meisje uit Kopenhagen met rood haar, vertoont over het geheel dezelfde proporties als de eerste, doch bij dit meisje is het vrouwelijk karakter der breedtematen van den

romp sterker uitgedrukt, heeft het haar op bet lichaam het volmaakt vrouwelijke type, liggen de oogen dieper en bezitten de schoonheidsplooi. De knie en de ietwat platte voet zijn minder zuiver gevormd. De beenen zijn ook hier, gemeten met den sleutel van Fritsch, ongeveer een centimeter te kort.

Om de schoonheid dezer

,i. i i 1 11„ ..„„Ut

iroc <1 i> h 11.1; i i \<> r ' i

. . •• • Fin» 121. Proporties van Figr. 123.

te doen komen, zou zij 111

kleuren voorgesteld moeten

zijn, daar de photographie liet zachte spel van wit en rood slechts onvolledig wedergeeft.

Opmerkelijk is bet, dat deze beide Deensche vrouwen misschien bij toeval nauwkeurig dezelfde proporties bezitten als de ideale figuren van Thokwai.dsen. Daarom kwam het vei-