is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Normale bouw van borstkas en wervelkolom, ruggegraatsverkrommingen, oorzaken en gevolgen.

Als een kind scheefzit of vooroverhangt en na eene vermaning eene rechte houding aanneemt om binnen een paar minuten weer in denzelfden scheeven stand terug te vallen, dan heet het gewoonlijk en ten onrechte, dat het kind onwillig is.

Deze abnormale houding is evenwel niet het gevolg van onverschilligheid, onwil of gemakzucht van het kind, maar is te wijten aan geheel andere oorzaken die wij in dit hoofdstuk zullen trachten uiteen te zetten.

Voor een juist begrip van het ontstaan van deze afwijking, is het noodig, dat men eenigszins op de hoogte zij van den bouw van het lichaam en in het bizonder van de borstkas en wervelkolom, en met het oog daarop, kan het nuttig zijn, eene korte beschrijving te geven van deze lichaamsdeelen.

De borstkas en de wervelkolom maken met het hoofd, de armen en de been en het skelet uit, dat uit een 200tal beenderen bestaat. Die beenderen zijn niet altijd hard geweest, maar bestonden oorspronkelijk uit kraakbeen; dat kraakbeen nam kalk tot zich, begon als het ware te verkalken en nam langzamerhand de vaste, de harde consistentie aan die men den naam geeft van been. Bij

1