is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3e. de zijdelingsche ruggegraatsverkromming, S c o 1 i o s e.

Hij den ronden- en bij den hollen rug heeft de verkromming plaats in het sagittale vlak; bij de Scoliose daarentegen heeft de verkromming plaats in het frontale vlak.

Bij den ronden rug zijn de hals-, borst- en lendenbocht veel minder sterk uitgedrukt dan in normalen toestand, dikwijls verdwijnen zelfs die bochten geheel en vormt de geheele wervelkolom één naar achteren gewelfden boog. De schouderbladen zakken daardoor naar voren, terwijl de punten van de schouderbladen als vleugels van de rugvlakte der borstkas naar achteren steken. De schouders steken dus naar voren uit en het hoofd staat niet boven, maar op de schouders. De borst is daarbij sterk ingevallen en de buik puilt dikwijls vooruit. Beziet men dergelijke menschen van achter, dan geven zij den indruk alsot ze met een kruiwagen loopen. Soms ziet men dat ronde ruggen erfelijk in een familie voorkomen, zoodat meerdere familieleden hetzelfde type van ronden rug vertoonen. Soms, maar lang niet altijd, kan de oorzaak gezocht worden in een slechte ontwikkeling van de rugspieren en in die gevallen geeft de ronde rug dikwijls aanleiding tot het ontstaan van totaal Scoliose.

Bij den hollen rug vinden wij het tegenovergestelde van den ronden rug. \ inden wij bij den ronden rug de diie bochten zwakker uitgedrukt dan ze behooren te zijn, bij den hollen rug zijn die bochten daarentegen te sterk uitgedrukt, overdreven. \ ooral de lendenbocht is dikwijls zóó sterk gewelfd dat men van een zadelrug spreekt.

De ronde- en de holle rug hebben dus hun te zwakke en te sterke krommingen in het sagittale vlak. Tot de verkrommingen die plaats hebben inliet frontale vlak, rekent men de zijdelingsche ruggegraatsverkromming die ook wel Scoliose genoemd wordt en die de belang-