is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als men een kind wil onderzoeken of het scoliotisch is, ontkleede men het dus tot beneden de heup. Ontkleedt men het alleen tot het middel, dan krijgt men geen juist beeld van de tailledriehoeken. Men plaatse de voeten naast elkander en rake het kind niet aan en late het recht voor zich uit zien. Een vermaning als „ga nu eens recht staan" is natuurlijk niet op haar plaats. Het kind neemt daardoor gedurende eenigen tijd een stramme houding aan die zijn scoliose voor eenigen tijd onzichtbaar maakt en het herkennen er van noodeloos vertraagt. Een gemoedelijk praatje waardoor men de aandacht van het kind afleidt, doet gewoonlijk de verlegen bewegingen van de armen ophouden en na een paar minuten vervallen ze in hun scheeve houding.

De oorzaken die aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van ruggegraatsverkrommingen, zijn van verschillenden aard.

Als bij het schrijven, teekenen of handwerken, in één woord, bij de een of andere schoolbezigheid een slechte houding aangenomen wordt en deze telkens terugkeert, dan zal die voortdurende slechte houding, zooals wij gezien hebben, aanleiding kunnen geven tot het ontstaan van scheefheid.

Als een kind in school of te huis bij het huiswerk scheefzit, dan zit het kind slechts bij uitzondering scheef uit achteloosheid of uit gewoonte, maar meestal zit het scheef omdat de omstandigheden zóó zijn, dat het niet anders kan dan scheefzitten, omdat het scheefzitten m o e t. Zooals wij bij de behandeling van het schrijven nader uiteen zullen zetten, wordt door bijna allen die een uitgebreide studie van en vele onderzoekingen op dit gebied gedaan hebben, beweerd, dat zoolang de kinderen schuinen niet steil-schrijven, zij gedwongen worden tot scheef-