is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verder zorge men voor eene goede schrijfhouding, die volgens velen «alleen in het steilschrift zou kunnen gevonden worden. Schrijven en handwerken moet niet te lang voortgezet worden. Een goede verlichting is onmisbaar, evenzoo doelmatig ingerichte banken. Een goede houding bij het zitten en bij de overige schoolbezigheden kan alleen dan bereikt worden, als de kinderen een juiste schoolbank hebben, die voorzien is van een gemakkelijke rugleuning.

Kinderen die een verminderden weerstand hebben door bloedarmoede, snellen groei of die aan een besmettelijke ziekte hebben geleden, moet men beschouwen als buitengewoon vatbaar voor scoliose.

De ouders kan men er op wijzen dat kinderen t' huis hun werk behooren te maken aan doelmatig ingerichte tafels en dat een goede verlichting noodzakelijk is.

Schoolbanken.

Uit de beschouwingen over het ontstaan van de scoliose en van de gevolgen die deze na zich sleept, kan men de gevolgtrekking maken dat het schoolbank-vraagstuk een van de gewichtigste vraagstukken van de schoolhygiëne is en dat men verplicht is aan een goede schoolbank zéér hooge hygiënische eischen te stellen. Men vergete niet dat zelfs de schoolbank die voor het oogenblik de beste is, toch altijd een voorwerp is waarin men dag in dag uit, gedurende eenige jaren, groeiende, levenslustige kinderen vrijwel onbeweeglijk houdt en dat die opsluiting toch lijnrecht in strijd is met de natuur. Vroeger was men al zéér weinig overtuigd van den invloed, dien een schoolbank op de gezondheid van den leerling kon uitoefenen, of liever men dacht er niet aan, men zag dien invloed