is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevolgen blijven, voor een kind dat groeit en dagelijks diezelfde verdraaiing en druk ondergaat, is die oppervlakkige ademhaling van zéér nadeeligen invloed.

De nadeelen van het zitten met voorste steunpunt bestaan dus hierin, dat het kan veroorzaken: le. scheefheid,

2e. bijziendheid,

3e. onvoldoende ademhaling en hartwerking.

Hieruit volgt dus dat het zitten met voorste steunpunt zéér nadee 1 ig is.

Bij het zitten met achterste steunpunt is de gang van zaken geheel anders. Kiest men als achterste steunpunt een goede practische leuning, dan vervallen de meeste van deze bezwaren en kan de zittende houding veel, zéér veel langer volgehouden worden zonder nadeelen. Daarom wordt ook door de meesten, hoewel niet door allen, aangeraden dat ook gedurende het schrijven, het zitten met achterste steunpunt moet doorgevoerd worden. Men vergete echter nooit dat men steeds voor oogen moet houden, dat kinderen nooit te lang moeten stilzitten, zelfs niet in de beste houding.

Met een enkel woord hebben wij reeds besproken dat, als men een kind een schoolbank wil laten gebruiken waarin het gemakkelijk zitten zal en onder de meest gunstige omstandigheden zijn schoolbezigheden zal kunnen verrichten, de grootte van de schoolbank in overeenstemming moet zijn met de grootte van het kind. Een kind met een lengte bijv. van 132 cM.. zal een andere bank noodig hebben dan een kind met een lengte van 120cM.

Zoodra een kind de school bezoekt, is het dus noodzakelijk dat het gemeten wordt. Daar nu het kind nu eens snel, dan weer minder snel groeit, is het wenschelijk dat elk halfjaar de meting opnieuw herhaald