is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij de nul distantie, Fig. 11, valt die lijn met den rand van de bank in dezelfde lijn en bij de negatieve distantie, Fig. 12, valt die lijn achter den rand van de bank; de verticale lijn valt dus op de bank.

Banken met een vaste, onveranderlijke positieve en nul distantie, dat wil dus zeggen, banken die zóó geconstrueerd zijn dat de positieve of nuldistantie niet kan veranderd worden in een negatieve distantie, worden uit een hygiënisch oogpunt afgekeurd, vooral met het oog op de schrijfhouding. Heeft een bank echter een positieve- of nuldistantie en kan die posit. of nuldist. bijv. door verschuiving van het tafelblad, veranderd worden in een negatieve distantie, dan kan een dergelijk soort tot de zéér goede gerekend worden. Dergelijke banken hebben dan zooals men het noemt, een veranderlijke distantie.

Een positieve distantie heeft enkele voordeelen. Wil een kind bijv. rechtop gaan staan, dan kan het wel recht staan, als er een positieve distantie aanwezig is die zoo groot is als de diameter van de knie van voor naar achter; is er slechts een negatieve distantie, dan staat het met kromme knieën. Ook bij verschillende handwerken, zooals breien is een posit. dist. aangenamer dan een negat., omdat de kinderen dan ruimer zitten. Bij de schrijfhouding echter is een positieve dist. beslist nadeelig. Alleen een negatieve dist. kan gedurende het schrijven in aanmerking komen.

Als een kind de schrijfhouding aanneemt, en zooals bij de ouderwetsche schoolbanken het geval is, niet een negatieve, maar een vaste, een onveranderlijke positieve dist. aanwezig is, Fig. 13, dan zal, hoe grooter de posit. dist. is, het oog des te sterker naar het schrift gebracht worden.

Om de voorarmen op het verwijderde tafelblad te kunnen leggen, moet het kind naar voren schuiven en den romp