is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4e. Het schrijven en teekenen moet geschieden in de houding met achterste steunpunt.

Wat nu de voetplank betreft, zoo is de bedoeling daarvan deze, dat de voeten niet op den kouden grond zullen staan, maar op een verhevenheid. De voetplank moet dan zóó breed zijn dat de voeten gemakkelijk van houding kunnen veranderen. Een nadeel van de voetplank bestaat hierin, dat de leerlingen gevallen voorwerpen niet zoo gemakkelijk kunnen terugvinden en dat de vloer ook niet zoo gemakkelijk kan gereinigd worden als bij die banken, waar de voetplank is weggelaten. Het best is de voetplank zóó te bevestigen dat zij, met het oog op de langere of kortere beenen, versteld kan worden en zoo, dat men ze bij het schoonmaken van den vloer omhoog kan slaan.

Bij het aanbrengen van boekenkastjes moet men er op letten dat zij niet in aanraking mogen komen met de knieën van den leerling; het moet daarom smaller gemaakt worden dan de tafelbreedte en wat de hoogte betreft, hiervoor rekent men ongeveer IV2 maal de vuisthoogte van het kind. In centimeters uitgedrukt beweegt die maat zich tusschen (> tot 15 cM. De breedte van de boekenplank wisselt meestal af van 15 tot 24 cM. Verder moet het boekenkastje een lichte helling hebben van ongeveer 1 cM. om het uitglijden van de boeken te voorkomen. Voor de lei zou men een verticaal kastje aan den voorsten tafelrand kunnen aanbrengen.

Wat nu het aantal kinderen betreft die in een bank kunnen plaats nemen, ligt het voor de hand, dat het het best is dat ieder kind a f z 0 n d e r 1 ij k zit, en dat dus één bank voor slechts één leerling dient. Afgezien van de paedagogische bezwaren die bestaan