is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van uit de verte komen, zich niet op, maar eerst a c h t e r het netvlies vereenigen, fig. 22 b, en zulk een oog noemt men over ver ziend, hyper me troop.

Om in de verte duidelijk te kunnen zien, moet zulk een kind zich dus reeds inspannen, zijn lens zóóveel boller maken, zóóveel accommodeeren, dat het beeld eindelijk op zijn

het beeld eindelijk op zijn netvlies en niet meer daarachter valt. Door die voortdurende accommodatie-inspanning zullen de oogen vermoeid worden en zal het kind dikwijls overgaan tot scheelzien (naar binnen). De oververziendheid is bijna altijd aangeboren; uit een oogpunt van schoolhygiëne is dus deze afwijking van ondergeschikt belang.

Is de oogas daarentegen te lang, dan zullen de lichtstralen die uit de verte komen zich ook niet op het netvlies, maar reeds vóór het netvlies vereenigen fig. 22 c

en zulk een oog noemt men bijziend (mjoop).

Als normale oogen in de verte staren, dus niet. een bepaald punt fixeeren, zullen de bliklijnen van beide oogen parallel loopen; wordt daarentegen een bepaald punt g e f i x e e r d, dan zullen de bliklijnen elkander ontmoeten op dat gefixeerde punt, de bliklijnen zijn naar elkander toebewogen, zijn geconvergeerd. Bij fixatie heeft dus niet alleen accommodatie, maar tevens convergentie plaats.