is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„ en liet bovenmatig urenlang voortgezette „lezen en schrijven."

Zoo vond hij in goed verlichte lokalen de helft minder bijzienden dan in slecht verlichte lokalen.

\ erder schrijft hij. dat aanhoudende arbeid met het voorwerp dicht onder de oogen en vnlk. bij voorovergebogen hoofd en slechte verlichting de bijziendheid doet ontstaan en toenemen.

Door het vooroverbuigen van het hoofd kan het bloed niet voldoende langs de halsaderen naar het rechterhart terugvloeien en wordt o. a. ook opgestuwd in het oog. A erder zal, hoe donkerder het vertrek is, en hoe kleiner het voorwerp dat bezichtigd moet worden, het oog des te dichter naar het voorwerp toe gebracht worden waardoor weer een sterkere accommodatie, convergentie en fixatie ontstaan zal met de bovenbeschreven nadeelige gevolgen.

Prof. Straub, onder wiens leiding een 7000-tal leerlingen der Lagere en Middelb. Scholen en van het gymnasium te Amsterdam werd onderzocht, is het in zoo verre eens met Cohn, dat het werk op korten afstand, de „Nali ea r b e i t" de bijziendheid veroorzaakt. Minder waarde hecht hij echter aan diens conclusies over den invloed die de meer of mindere verlichting van de schoollokalen op de toenemende bijziendheid uitoefent. Volgens Straub is de toename van de schoolbijziendheid vnlk. afhankelijk van de intensiteit van het onderw ij s. Hoe minder ingrijpend het onderwijs is, des te minder bijzienden en hoe intensiever het onderwijs wordt toegepast, hoe meer de leerling overladen wordt, des te meer zal het aantal bijzienden toenemen.

In overeenstemming met deze opvatting is de ondervinding die men vóór een drietal jaren in Duitschland heeft opgedaan bij het oogonderzoek van de recruten.