is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schoolbord zijn daarentegen de letters grauw of wit en de achtergrond zwart. Is de lei reeds eenigen tijd gebruikt, dan is de zwarte kleur veranderd in een donker grauwe. De kleur van het griffelschrift komt dus niet zeer duidelijk uit tegen den achtergrond.

Uit verschillende proeven is gebleken, dat als men letters van een bepaalde grootte teekende en deze verschillende kleuren gaf bijv.: wit, zwart of grauw, de afstand waarop die letters duidelijk konden gelezen worden zéér afwisselde en afhankelijk was van de kleur van den achtergrond waarop die letters waren aangebracht.

Konden ze zwart op wit gelezen worden op 496 cM. dan bedroeg dit voor wit op zwart: . .411 „

en voor grauw op zwart: 330 „

De grauwe letter die op de lei geschreven wordt kan dus minder ver gelezen worden dan een even groote letter die zwart op wit staat. Daarbij komt nog, dat leien gewoonlijk glanzen, hetgeen door velen als de hoofdoorzaak beschouwd wordt van de slechte houding die bij het schrijven op de lei gewoonlijk wordt aangenomen.

Andere proeven hebben geleerd dat, wat den afstand betreft waarop verschillende schriftsoorten duidelijk kunnen gelezen worden, het potloodschrift tusschen inktschrift en leischrift instaat.

Kan inktschrift op een afstand van 211 cM. gelezen worden, dan bedroeg die afstand voor potloodschrift 183 cM. en voor leischrift 159 cM.

De verhouding van het lei schrift staat dus tot het inktschrift ongeveer al 3:4, d. w. d. z. dat als een oog bij het lezen van inktletters op een afstand van 40 cM. blijven kan, het oog tot een afstand van 30 cM. moet naderen om even groote leiletters te kunnen onderscheiden. Bij het begin van het onderwijs in het lezen en schrijven