is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is voor het kinderlijk oog elke centimeter echter een afstand van gewicht en met het oog daarop kwam de oogheelkundige Hörner tot de slotsom, dat de hygiëne van het oog de afschaffing van de leien in de scholen noodzakelijk maakt. Na deze uitspraak van Hörner zijn echter verbeteringen in de leien ontstaan, en zoo heeft men witte leien gemaakt van porcelein of van steen waarop met potlood en bij sommige soorten ook met inkt kan geschreven worden. Onderzoekingen hebben geleerd, dat het schrift hetwelk op een witte lei geschreven was, en gemakkelijk op 30 cM. gelezen werd, op een ouderwetsche lei slechts tot '26 cM. kon gelezen worden; de zwarte leien staan dus tot de witte in een verhouding van 7 tot 8. Een tweede voordeel van de witte leien is dat zij niet glanzen. De nadeelen zijn, dat zij moeilijk te reinigen zijn en gemakkelijk barsten en breken. Een ander soort witte leien zijn die van ge perkamenteer d papier, die niet zoo gemakkelijk breken en die van wit geëmailleerd ijzer, welke laatste weer het nadeel hebben, dat ze later toch gaan glanzen, en het schrift moeilijk te verwijderen is.

Tot vóór korten tijd kon men met recht zeggen dat witte leien die niet glanzen, niet breken, en niet duur zijn en waarbij potlood en inktschrift gemakkelijk te verwijderen zijn, nog niet gevonden waren. Een nieuw soort witte lei van celluloid, die door den oogarts Dr. Lange te Bruuswijk is samengesteld, schijnt echter aan al deze eischen te voldoen. Deze celluloïdlei is wit, onbreekbaar, heeft een matte kleur en glanst niet, is licht (100 gram) en kan met potlood en inkt beschreven worden, het schrijven op de lei geschiedt zonder geruisch en, is de lei dikwijls gebruikt, dan kan ze met fijn schuurpapier (van glas) weer goed gemaakt worden. De prijs zou slechts 30