is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Weber en Hörner raden groote borden van zwart lei te gebruiken en stellen verder den eisch dat zelfs bij de beste verlichting, cijfers of getallen minstens 4 cM. groot moeten zijn en goed dik moeten geschreven worden; bij minder goede verlichting moeten de cijfers natuurlijk grooter en dikker gemaakt worden.

Wil men geen houten schoolborden gebruiken en zijn leien borden te duur, dan kan men zich behelpen met het kunstmatig leiovertreksel. De borden die met die oplossing overtrokken zijn, zouden volgens den maker van dit middel, alle voordeelen van het werkelijke lei hebben en kunnen zoowel met krijt als met griffels beschreven worden.

Professor Ivöster te Bonn maakt gebruik van een bizonder soort van schoolbord dat eenig in zijn soort schijnt te zijn. Zijn bord bestaat uit linnen van dezelfde soort als de schilders gebruiken, dat linnen is met witte verf beschilderd en glanst niet; hij schrijft dan met houtskool, dus zwart op wit en is z:éér tevreden met de practische toepassing.

Verder kan men nog schoolborden gebruiken die vervaardigd zijn van dof zwart of wit matglas. Een practisch nadeel van de borden van glas dat ook op de leien schoolborden van toepassing is, is dit, dat men geen passer kan gebruiken, daar de passerpunt op het harde lei of glas afglijdt.

Wat de beweegbaarheid van de schoolborden betreft, kunnen de meeste schoolborden slechts naar boven en naar beneden bewogen worden, beter is het, als de borden zóó kunnen gedraaid worden of kunnen hellen, dat zij gesteld kunnen worden in die richting, welke het best overeenkomt met de bliklijn van de kinderen.

Wat het krijt betreft, dit kan lichtgeel of wit zijn : het moet gedeeltelijk met papier omwikkeld zijn 0111 te