is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de linker rand iets naar links voorbij de middellijn van het lichaam ligt. Zoodra echter het schrijven begint, bewegen allen het hoofd iets naar voren en naar links zonder de overige houding noemenswaardig te veranderen. Spoedig echter zinkt het eene hoofd na het andere met een snellen ruk naar beneden, zoodat het halsgedeelte met het ruggedeelte een grooten hoek vormt. Koi't daarop zinkt ook het bovenste gedeelte van den rug naar beneden zoodat de rug hangt aan de schouderbladen die door de bovenarmen gesteund worden, en van af dit oogen blik verdeelen zich de kinderen in twee groepen, naar gelang van de plaats der tafel waarop zij op dat oogenblik schrijven. Diegenen nik. die op de bovenste helft van de tafel bezig of aan het begin van een regel zijn, kunnen zich op beide ellebogen steunen en laten de borst recht naar beneden tegen de tafel zinken, waarbij zich de rug eenvoudig kromt (ik noem dit den krommen rug), de oogen zijn hierbij eenige centimeters van de tafel verwijderd en zien recht naar beneden op het schrift. Als steunpunten dienen het voorste gedeelte van de borst, de linker elleboog (die hoe langer zoo meer naar buiten schuift en ver van het lichaam afstaat) en de rechter voorarm aan de een of andere willekeurige plaats tusschen elleboog en handgewricht. Die scholieren echter, welke op dat kritieke oogenblik aan het einde van een regel of onder aan de tafel gekomen zijn, kunnen in hun rechter arm geen steun meer vinden, daar deze te ver over de tafel uitsteekt en van het lichaam afstaat, zij zijn dus genoodzaakt zich alleen op den linker elleboog te steunen en moeten daarom de wervelkolom niet alleen buigen, maar ook naar rechts om haar as draaien; hierdoor ontstaat de scheeve rug. Als steunpunt dienen de linkerzijde van