is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gemakkelijk de proef nemen hoe lastig het is voor de oogen om een schuine lijn te volgen waaraan zij niet evenwijdig staan; plaatst men een boek vóór zich en zóó, dat het 40° met den tafelrand maakt, dan zal het lezen zéér spoedig vermoeien als men het hoofd recht houdt.

Ook deze ligging dient dus evenals de beide vorige afgekeurd te worden. Alle drie geven aanleiding tot een scheeve houding van het hoofd met opvolgende scheeve houding van den romp.

Ligt nu het schrift voor het juiste midden van den leerling en evenwijdig met den tafelrand, dan kunnen de oogen het schuine schrift uitstekend volgen en bestaat er geen reden om hoofd en romp te draaien; maar schuin te schrijven, terwijl het schrijfboek precies voor het midden van het lichaam ligt is onmogelijk, omdat men daartoe te veel het handgewricht verdraaien moet, daarentegen is deze ligging de gemakkelijkste voor het steilschrift.

lTit de beschrijving van de verschillende wijzen waarop het schrijfboek vóór den leerling kan liggen, volgt dus, dat uit een hygiënisch oogpunt de beste ligging deze is, waarbij het papier recht voor het midden van den leerling komt te liggen, omdat alleen bij deze ligging het hoofd en de romp niet behoeft gedraaid te worden. Bij deze ligging is echter schuinschrijven niet, en steilschrijven wel mogelijk en meent men op deze gronden dat steilschrift is te verkiezen boven schuinschrift.

Vroeger in de middeleeuwen, werd alleen het steilschrift geschreven, eerst in de 17e eeuw werd het langzamerhand vervangen door het schuinschrift en deze verandering van schrijfwijze viel samen met het gebruik van papier dat zoo veel goedkooper is dan perkament en niet het gebruik van stalen pennen in plaats van ganzeveeren. Velen zoeken de