is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oorzaak voor een deel hierin dat schuinschrift vlugger zou geschreven worden dan steilschrift, een bewering die o. a. bestreden wordt door Schubert die bij een wedstrijd in het snelschrijven kon constateeren, dat het steilschrift in tegendeel iets vlugger geschreven werd dan het schuinschrift. De gevolgtrekkingen die Schubert maakte, waren:

1e. het steilschrift kan sneller geschreven worden dan schuinschrift.

2e. het is duidelijker dan schuinschrift.

3e. de houding van steilschrijvende kinderen was in alle opzichten uitmuntend.

•ie. kan, volgens hem, steilschrift alleen dan goed geschreven worden als het schrijfboek recht vóór den leerling ligt, terwijl schuinschrift kan geschreven worden in alle mogelijke slechte liggingen van het schrijfboek. Het steilschrift zou dus tevens de gelegenheid aanbieden de leerlingen te dwingen ook thuis bij hun huiswerk een rechte houding aan te nemen. Volgens Schubert is dus een betere controle ook over de schrijfhouding in het huiswerk mogelijk.

Berlin-Rembold beweren dat steilschrift wel eens aanleiding kan geven tot kramp in de vingers.

Cohn, die verschillende scholen bezocht en daarvan verslag uitbracht, laat zich in een van zijn verslagen uit als volgt:

„Alle kinderen zaten recht als kaarsen toen zij een „dictaat in steilschrift naschreven maar zoodra schuinschrift „werd gelast, viel als het ware met een tooverslag de „geheele klas naar voren.

Si egel, die ook veel proeven op het gebied vansteilschrift genomen heeft, vond dat zoowel voor steil- als voor schuinschrift, de schrijfhoudingen van de leerlingen beter werden hoe hooger de klassen waren, maar dat toch bij