is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vangen. Is daarentegen het raam van prisma's aangebracht, dan zal in ons geval de leerling wel een stuk van den hemel te zien krijgen en voldoende licht ontvangen.

Tot nu toe zijn deze prisma's nog niet dikwijls toegepast, omdat men ze te duur vindt.

Een goedkooper inrichting is die met verstelbare spiegels, zoogen. lichtreflectoren fig. 32, die het daglicht in de kamer terugkaatsen. Ook deze zijn voor het gebruik zéér doelmatig en dat bleek ten duidelijkste hieruit, dat

door middel van den photometer werd gevonden, dat plaatsen die door den reflector werden beschenen, dubbel zoo sterk verlicht werden als zonder reflector. Maakt men gebruik van lichtreflectoren. dan moet er goed voor gezorgd worden, dat zii dikwiils eereinied

Fig. 32.

worden, daar zij door den regen en door het stof van de straten spoedig vuil worden.

De vensters die aan het daglicht den toegang tot de schoollokalen verleenen, kan men beschouwen uit verschillende oogpunten, en wel:

le. naar hun ligging ten opzichte van de hemelstreken.

2e. naar hun aantal en naar hun grootte.

3e. naar hun ligging ten opzichte van den schrijvenden leerling.

Van hoe groot gewicht de ligging is van de vensters ten opzichte van de hemelstreken, blijkt wel hieruit, dat vele scholieren, die den ondersten regel van de letterproeven van Snellen lezen konden in een kamer met verlichting van het Zuiden, deze niet konden lezen, toen zij onderzocht werden in een kamer op dezelfde étage, maar die het licht