is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontvangt. De schoollucht staat voordurend min of meer, bijv. door de ventilatie en door diffusie, met de buitenlucht in verbinding. De schoollucht kan dus aan de buitenlucht vocht afgeven of van haar vocht ontvangen.

3®. van de kunstverlichting. Volgens Pettenkofer geeft een goed luchtgevende gasvlam zooveel waterdamp af, als in denzelfden tijd door vijf menschen afgegeven wordt.

4e. van natte kleeren. Als veel natgeregende kinderen in een lokaal te samen zijn, zal het vochtigheidsgehalte van de lucht terdege stijgen.

5e. van natte muren.

Voor vochtige muren geldt het volgende:

Een muur kan vochtig zijn:

le. omdat hij nieuw, vóór korten tijd gebouwd is. Als een huis nieuw is, dan is met de natte kalk, vele duizende liters water in de muren gebracht. Eerst dan kan het nieuwe gebouw bewoon baar genoemd worden, als deze hoeveelheid water, voor het grootste gedeelte althans, verdampt is.

2e. kan een muur vocht uit den grond optrekken, als de fundamenten niet goed gebouwd zijn.

3e. kan een muur vochtig worden door overloopende goten.

. 4e. wordt een muur vochtig door zoogenaamd neerslagwater, zooals bijv. in badkamers, keukens en ruimten, waar veel gewasschen wordt en dus veel damp ontstaat.

Als een schoolgebouw goed bewoonbaar kan genoemd worden, moeten de muren zóó zijn, dat zij kunnen ventileeren, d. w. z. dat de buitenlucht en de lucht in het vertrek door de muren heen moeten kunnen omwisselen. De muur moet dus poreus zijn. Is een muur vochtig, dan zijn de poriën verstopt, de muur is niet meer poreus en ventilatie door de muren heen is niet mogelijk.