is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vult met stinkende gassen en men hangt de eene flesch in het donker en de andere in het zonlicht, dan zal uit de flesch die in het zonlicht hangt de onaangename reuk veel sneller verdwijnen dan uit de andere die in het donker hangt.

Verder hebben wij dikwijls gelegenheid om op te merken dat in kamers die op het zuiden gelegen zijn, dus waar het directe zonlicht invalt, de muffe lucht zich veel minder sterk ontwikkelt dan in de kamers die op het Noorden gelegen zijn en waar het directe zonlicht niet invalt. Daarenboven doodt het zonlicht in meer of mindere mate de bacteriën. Het zonlicht werkt dus désodoriseerend en tot zekere hoogte désinfecteerend.

Een tweede middel om luchtbederf tegen te gaan is reinheid, lieinhouden van het lichaam door afwasschingen of door schoolbaden, dikwijls verwisselen van onderen bovenkleeding, het langdurig laten luchten van bedden en kleedingstukken in de slaapzalen van kostscholen en spoedige verwijdering van waschwater zijn krachtige hulpmiddelen bij den strijd tegen gasachtige verontreinigingen van de lucht. Privaten, die dikwijls in hooge mate de lucht verontreinigen, zullen dit in mindere mate doen als men voor rijkelijke doorspoeling met water zorg draagt en als men de privaten aanbrengt in ruimten die van een ferm raam voorzien zijn.

Door zonlicht en door reinheid kan men dus veel verontreinigingen van de lucht voorkomen, maar de gasachtige verontreinigingen van de schoollucht, die men niet kan voorkomen, zijn de veranderingen die plaats vinden dooide ademhalingsproducten en door de verbrandingsproducten van de kunstverlichting en van de verwarming, en het is vnlk. voor deze verontreinigingen, dat wij de hulp van de Ventilatie inroepen.