is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat onder ongunstige omstandigheden, bijv. bij klein verschil in temperatuur tusschen buiten- en binnenlucht en bij een ongunstige windrichting, de lucht slechts twee maal per uur ververscht wordt. Wij hebben echter gezien dat als men een luchtcubus heeft van 5 M3. per hoofd, de lucht vijf maal in het uur ververscht behoort te worden. Bij een luchtcubus van 5 MA ventileert dit systeem dus o n voldoende.

Onder degenen, die zich met deze wijze en verklaring van ventileeren niet kunnen vereenigén en waartoe ook schrijver dezes behoort, is Dr. Mastboom te 's-Gravenhage, de eerste die in woord en schrift tegen dit systeem verzet aangeteekend heeft. Dr. Mastboom beweert, en m. i. zeer terecht, dat uitgeademde lucht d. i. dus de verbruikte, de bedorven lucht, warmer is dan de omeevine en dat warme lucht altijd opstijgt en dat het zéér moeilijk, zoo niet onmogelijk is, de bedorven lucht langs den vloer af te leiden. Gaat men evenwel van de veronderstelling uit dat dit wèl mogelijk is, dan zal de nederdalende geïnfecteerde lucht alvorens den vloer te bereiken nog meermalen door de leerlingen worden ingeademd, hetgeen natuurlijk het tegendeel van hygiënisch is. Verder zag hij als lid-hygiënist van de PI. schoolc. v. h. L. O. in Den Haag, dat op bijna alle scholen die hij bezocht, het ventilatiesysteem van Levoir en v. B. in onbruik was en men zich over een goede toepassing van het ventilatiesysteem niet het minst bekommerde. Op de meeste scholen werd gestookt met open ramen, hetgeen met de theorie van het Levoir v. B. systeem niet in overeenstemming te biengen is. 'tewoonlijk was het raam aan den kant van den onderwijzer gesloten en zaten de kinderen onder de open ramen en waren blootgesteld aan sterke afkoeling.