is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De gaskachels die soms voor het verwarmen van kamers gebruikt worden, hebben de volgende bezwaren :

le. is naar verhouding het lichtgas een dure brandstof. 2e. bestaat er gevaar voor gasontwijking in het vertrek en daardoor kans op gasontploffing en gasvergiftiging.

3e. kan de luchtverontreiniging door gaskachels zéér belangrijk zijn.

Eén M3. levert bij verbranding ongeveer 1 Liter water benevens 600 Liter koolzuur. Duidelijk is het dus, dat men een gaskachel niet mag gebruiken zonder afvoerpijp voor de verbrandingsproducten. Diezelfde nadeelen van luchtverontreiniging gelden ook voor petroleumkachels.

En hiermede nemen wij afscheid van de locale verwarming om over te gaan tot de centrale verwarming, waarbij de gemeenschappelijke warmtebron beneden in het gebouw is aangebracht, om van daar uit de te verwarmen vertrekken van de noodige warmte te voorzien. Die warmte kan dan toegevoerd worden in den vorm van verhitte lucht of in dien van stoom of door heet water.

De voordeelen van centrale verwarming zijn in 't algemeen de volgende:

Het is veel gemakkelijker één centrale dan vele locale warmtebronnen te verzorgen. Afgezien van de mindere moeite, behoeft men bij de centrale verwarming ook maar naar ééne plaats brandstof te brengen en niet naar vele plaatsen, waardoor de verontreiniging van de lokalen, zoowel door de brandstoffen als door stof en de asch, geringer wordt.

Er bestaat natuurlijk minder brandgevaar, omdat ééne kachel minder gevaar oplevert dan vele kachels.

De gangen en trappen kunnen gemakkelijker voor geringe onkosten verwarmd worden dan door de locale verwarming.