is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

andere wijze geschieden. Drinkwater, dat door een scheikundige is goedgekeurd, kan bijv. tal van Typhus-, Choleraen andere bacillen bevatten. Voor een goed onderzoek hebben wij dus noodig een chemisch en een bacteriologisch onderzoek, terwijl men daarenboven nog rekening moet houden met de mogelijkheid, dat, al is het drinkwater door den bacterioloog goedgekeurd, er toch nog enkele ziektekiemen in kunnen aanwezig zijn, die niet aangetoond konden worden.

Is het drinkwater nu èn chemisch èn bacteriologisch goedgekeurd en zijn wij dus gerust gesteld dat de plaats, vanwaar dat water afkomstig is, op dat oogenblik zuiver is, dan hebben wij nog te letten op de omgeving van die plaats. Als bijv. het water uit een welput of regenbak is goedgekeurd, dan kan men zich voorstellen, dat de wand van den put of regenbak na eenigen tijd defect wordt of zelfs zonder dat er een scheur in den wand komt, er toch vloeistoffen uit de omgeving, uit den grond die den put omgeeft, door dien wand kunnen heendringen. Meermalen komt het voor, dat het water uit regenbak of put plotseling ondrinkbaar wordt. Gaat men de oorzaak na, dan ziet men gewoonlijk, dat er een verbinding is ontstaan tusschen regenbak en zinkput, of dat de buizen van den regenbak en van den zinkput elkander kruisen, en beide buizen bijv. zijn stukgevroren of dat er op een andere manier een defect is ontstaan en de inhoud van den zinkput zich dan voor een deel met den inhoud van den regenbak vermengt. Natuurlijk proeft men die verontreiniging zéér spoedig, maar is de verontreiniging nog zéér gering, dan is er gewoonljjk toch reeds veel water gebruikt, voordat men tot de afkeuring overgaat, en de gevolgen blijven dan niet uit.

Wat nu geldt voor verontreiniging met den inhoud van zinkputten, geldt natuurlijk ook voor den inhoud van een

13