is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Onder grondwater of welwater verstaat men het volgende:

Als het regenwater valt op een bodem van zand of van kiezelsteenen. dus op een poreuzen bodem dien het doordringen kan, dan heeft dit twee gevolgen:

le. wordt het water door dien poreuzen bodem gefiltreerd, zoodat het de verontreinigingen die het uit de lucht en van de oppervlakte van den bodem heeft medenomen, in het zand of de kiezel achterlaat.

2e. neemt het regenwater op zijn tocht door dien poreuzen bodem verschillende minerale bestanddeelen en koolzuur op, welk laatste zich bevindt in de lucht die de poreuze bodem bevat.

Is het regenwater door dien poreuzen bodem heengedrongen en stuit het op een bodem dien het niet doordringen kan, bijv. in ons land op een laag van klei of leem, of in andere landen op een rotsachtigen ondergrond, dan vloeit het over die ondoordringbare laag verder en het regenwater noemt men dan grondwater. Heeft die ondoordringbare laag een golfvormige gedaante, dan verzamelt het water zich op het laagstgelegen punt en staat daar onder zekeren druk. Is het water nu op een hooggelegen punt in den grond gedrongen bijv. op den top van een heuvel, dan kan het bij zijn verder vloeien over die ondoordringbare golvende laag, aan den voet van den heuvel weder te voorschijn treden, men noemt die plaats dan een w e 1.

Het spreekt wel van zelf, dat het een groot verschil maakt met welk soort van grondwater men te maken heeft, en dat het voor een groot deel van de diepte, waarop het grondwater gevonden wordt, af zal hangen of het water goed, twijfelachtig of slecht is: Strekt de poreuze bodem dien het grondwater te doordringen heeft,