is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de voedingsmiddelen die wij gebruiken. Zoo zullen wij door het gebruik van melk, van water, van ijs, enz. ons lichaam onder omstandigheden kunnen infecteeren met typhus, cholera, dysenterie, tuberculose, roodvonk enz. Dat slecht vleesch menigmaal aanleiding geeft tot vergiftiging, is overbekend en dat oesters, als zij gehaald worden van plaatsen die dicht bij riooluitmondingen gelegen zjjn, dikwijls typhus veroorzaken, is een feit, dat men de laatste jaren eenige malen in Engeland heeft kunnen constateeren.

3e. langs de huid, hetzij door huidwondjes of door de gesloten huid. Zoo zal bijv. door het dragen van kleedingstukken van poklijders, van roodvonk- of tuberculoselijders enz. het lichaam zéér gemakkelijk kunnen besmet worden. Verder kunnen kwade droes, zweeren, belroos, huid en haarziekten door infectie van de huid veroorzaakt worden. Insectenbeten, zooals vlooien en muggenbeten kunnen ons pest, malaria en andere infectieziekten bezorgen. Verwonden wij onze huid bijv. door een val op den grond en wordt onze huidwond besmet met vuile aarde, zand of stof die soms, maar gelukkig niet altijd, tetanusbacillen bevat, dan kunnen wij gaan lijden aan tetanus (klem) en de dood zal dan dikwijls het gevolg zijn van een dergelijke infectie.

Dringen nu, om slechts enkele voorbeelden te noemen, de bacteriën door den neus of den mond en vervolgens langs de ademhalingswegen ons lichaam binnen, dan zal ons lichaam niet altijd door die bacteriën ziek worden. Zijn onze ademhalingswegen in een goeden staat, dan zal de kans, dat ons organisme door die bacteriën ziek zal worden, zéér gering zijn. Bevinden zij zich daarentegen in een ziekelijken toestand, dan zal integendeel de kans zéér groot zijn dat het organisme door de bacteriën wel ziek zal woi'den. Wat nu voor de ademhalingsorganen geldt, geldt ook voor de spijsverteringsorganen.

14