is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ilig innemen, slechts een bizondere vorm van Diphtheritis.

Dat het schoolbezoek, het te zamen zijn gedurende uren. en vooral het te zamen zitten van twee of meer kinderen in één schoolbank, de uitbreiding van infectieziekten in de hand werkt, is door talrijke proeven bewezen. Vooral bij de Mazelen springt het duidelijk in het oog, hoe de besmetting door de schoolgaande kinderen op elkander wordt overgebracht. Meermalen is het voorgekomen, dat ten gevolge van het schoolbezoek van één kind dat in het prodromaal-stadium van mazelen verkeerde, alle medescholieren van één klas voor zoover zij op dat oogenblik vatbaar waren, besmet werden en een twaalftal dagen later bijna op hetzelfde oogenblik ziek werden. Daar nu bij verschillende infectieziekten, de ziektekiemen ook door tusschenpersonen kunnen overgebracht worden, zoo volgt hieruit, dat het rechtvaardig is dat er wettelijke voorschriften bestaan die het schoolbezoek verbieden aan de zusters en broeders van het geïnfecteerde kind die, al zijn zij niet ziek, toch onder hetzelfde dak wonen en de besmetting zouden kunnen overbrengen. Hetgeen nu voor de broeders en zusters van het zieke kind geldt, geldt ook voor den onderwijzer, als in zijn huis een besmettelijke ziekte is uitgebroken.

Een krachtig middel voor de bestrijding van epidemieën is het sluiten van de scholen, waartoe men gewoonlijk eerst dan overgaat, als alle andere maatregelen niet voldoende blijken. Worden de eerste, de zoogenaamde sporadische gevallen bijtijds herkend en aangegeven dan zal in vele gevallen het sluiten van scholen niet noodig blijken. Wanneer de scholen moeten gesloten worden, is zéér moeilijk te bepalen. In het begin van een epidemie zou het natuurlijk het meeste zin hebben de scholen te sluiten, maar om verschillende redenen is dit moeilijk door te voe-