is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en den bodem infecteeren. Lijders aan Diphtheritis, aan besmettelijke oogziekten, allen zullen ertoe bijdragen de lucht, het straatvuil en den bodem te infecteeren. En waar nu de ondervinding geleerd heeft, dat in het straatvuil buiten twijfel die verschillende kiemen aanwezig zijn, zoo ligt de gevolgtrekking voor de hand, dat de kinderen die dat straatvuil met hun schoenen naar de school brengen, die kiemen daar deponeeren kunnen. Door de voortdurende beweging der voeten wordt het stof in de school in beweging gebracht en gehouden en kan dit opdwarrelende stof dan aanleiding geven tot het ontstaan van ziekten.

Met bizondere voorzorgen moet men dus het stof in de gymnastieklokalen behandelen. Worden die lokalen niet voldoende gereinigd, dan hoopt zich dat stof op, bij beweging wordt het verplaatst en bij snel en bij diep ademhalen dringt het tot in de fijnste luchtpijptakjes deilongen. Worden de lokalen niet op rationeele wijze gereinigd, dan wordt het stof niet verwijderd, maar slechts verplaatst, de kinderen ademen het gedeeltelijk in en gedeeltelijk blijft het stof ook in hun kleeren hangen en brengen zij het met hun bestoven kleeren weêr naar andere plaatsen.

Wat het drinkwater betreft, verwijzen wij naar het reeds vroeger behandelde en brengen wij in herinnering, dat de onderwijzer verplicht is, altijd zijn volle aandacht te b 1 ij v e n schenken aan de qualiteit van het drinkwater. Als drinkwater is goedgekeurd, chemisch en bacteriologisch, dan wil dit nog niet zeggen, dat het water altijd goed blijft. Misschien kan veel bereikt worden, als men de schoolkinderen voortdurend er op wijst, dat het drinken uit sloten en beken, waarin gespoeld wordt of afvalproducten in weggeworpen worden, gevaarlijk is.