is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het desinfectiemiddel staan ten nauwste met elkander in verband. Kiest men bijv. voor desinfectiemiddel het populaire, maar uiterst vergiftige sublimaat, dan moet men wel bedenken, dat als een vertrek met sublimaat gedesinfecteerd wordt, de tafels, de meubelen, de deuren, muren euz. daarmee behandeld worden en het vloerkleed met sublimaat grondig besprenkeld wordt, er wel eenige kans is, dat de bacteriën gedood worden, maar dat de kans tevens zéér groot is, dat men de bewoners van dat vertrek een kwik vergiftiging bezorgt. Heeft men metalen te desinfecteeren, dan worden deze meestal door sublimaat aangetast en krijgen een zwarte kleur. Ook in dit geval is sublimaat dus niet aan te raden.

Mengsels van zwavelzuur, zoutzuur en carbolzuur werken goed desinfecteerend, maar hebben het nadeel, dat zij een sterk bijtende werking hebben en dus de voorwerpen kunnen beschadigen.

( arboloplossing (3%) werkt ook goed, mits men de desinfectie goed toepast, en juist in die goede toepassing ligt het geheim van de desinfectie. Vele menschen stellen zich tevreden, als zij maar de carbollucht ruiken; hier en daar wordt een weinig geplast met carbol en van een grondige desinfectie is meestal geen sprake. Door sommigen wordt gebruik gemaakt van een carbol spray (verstuiver) waarbij 3% carbol verstuifd wordt. Volgens sommigen werkt een verstuiving met 3-% carboloplossing wèl desinfecteerend, volgens anderen weer niet; de slotsom is dus, dat een carbolverstuiving twijfelachtig werkt.

Een ander en goed desinfectiemiddel is de h e e t e waterdamp, waarvan men zich in de desinfectieovens bedient. Alle voorwerpen zijn echter niet geschikt voor desinfectie in de ontsmettingsovens. Zoo bijv. zullen bontwerken of voorwerpen die uit leder bestaan of die

16