is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De practische zijde van dit toestel, dat binnen betrekkelijk koiten tijd een gebouw er door kan gedesinfecteerd worden zonder dat iets bederft en dat handelsartikelen, boeken, bankpapier en effecten kunnen gedesinfecteerd woulen, hetgeen nog nooit door eenig ander desinfecteermiddel beieikt is, waarborgt den autoclaaf waarschijnlijk een groote toekomst.

Behalve van den autoclaaf van Tril lat, die buiten het te ontsmetten vertrek bediend wordt, en die zoowel in de diepte als aan de oppervlakte desinfecteert, maakt men ook gebiuik van zoogenaamde lampen, die binnen het vertrek blijven branden. Deze, waarvan de lamp van Schering o. a. een voorbeeld is, schijnen meer voor oppervlakte dan wel voor diepte-desinfectie geschikt te zijn. Een nieuw toestel voor formaldehyde-dampen is dat van Voorthuis—Romij 11.

Onder de middelen die deels prophylactisch, deels genezend werken bij sommige infectieziekten, kan men de verschillende seruminspuitingen en de inentingen rekenen. De seruminspuitingen past men o. a. toe bij Diphtheritis, Pest, Cholera, Klem, met meer of minder succes. De inentingen v inden hun toepassing bij de hondsdolheid waar ZÜ genezend, en bij de pokziekte waar zij alleen voorbehoedend werken.

at de vaccinatie, de inenting tegen de jiokken betreft, is de bedoeling hiervan deze, dat men het individu, dooi het in te enten met koepokstof een lichte jsokziekte bezorgt die het voor eenige jaren (8, 10, 12 jaren of langer) onvatbaar maakt voor de ware pokziekte, voor de pokken. In 179(3 werd door Jen n er in Engeland de inenting met koepokstof voor het eerst toegepast.

Is men ingeëut of heeft men de pokken gehad, dan