is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ingericht a)s n u het geval is, en dat de verzending van de vaccine en de toepassing er van, in het begin veel te wenschen overlieten, dan kan men zich voorstellen dat de statistieken, waaruit deze gegevens geput zijn, nog geen voldoende voorstelling geven van de groote beschuttende kracht, die van een goed doorgevoerde vaccinatie uitgaat.

Als statistieken opgemaakt worden, die handelen over het ziektecijfer en het sterftecijfer aan pokken, dan wordt meestal een verdeeling gevolgd in gevaccineerden en in niet-gevaccineerden; of de vaccinatie indertijd goed of niet goed is uitgevoerd, wordt niet vermeld, zoodat dergelijke statistieken niet ten volle betrouwbaar zijn en aan de vaccinatie niet het volle recht laten wedervaren dat zij verdient. Bij velen, die in hun jeugd min of meer gevaccineerd zijn, zoekt men te vergeefs naar litteekens en nog vóór enkele jaren waren er geneeskundigen te vinden, die op verzoek der ouders, slechts één vaccinepuist inentten. Aan den eisch voor toelating tot de school was dan voldaan, met de gemoedsbezwaren was een weinig geschipperd en langs dit gemoedelijk middenwegje, maakte men zichzelf wijs, dat het kind op den koop toe nu voor altijd voor pokziekte gevrijwaard zou zijn. Het spreekt wel van zelf, dat als dergelijk behandelde kinderen tot de gevaccineerden geteld worden en een goede revaccinatie niet plaats heeft, deze bij een eventueele pokkenepidemie groot gevaar zullen loopen pokziek te worden, en in cijfers ingedeeld, een zonderlingen indruk geven van de beschuttende kracht der vaccine.

Het beste bewijs, dat de vaccinatie de pokziekte terugdringt, is misschien wel te vinden in het feit, dat verreweg de meesten der tegenwoordige geneeskundigen, zelfs die met jarenlange praktijk, de pokziekte alleen bij naam kennen, maar nooit gezien hebben, terwijl een geslacht