is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

vergissen. In het eene geval kan de mazelen enz. uitslag zéér duidelijk, in een ander geval zéér onduidelijk zijn uitgedrukt en kan men in het laatste geval de ziekte dikwijls slechts vermoeden.

Kinderen met diphtheritis kunnen soms den indruk geven van niet ziek te zijn en deelen hun besmetting daarom toch aan anderen mede, die daardoor hevig ziek kunnen worden. Kinderen met croup die men spelende aantreft en welke eenige uren later bezwijken, vormen wel is waar uitzonderingen, maar komen daarom toch voor en met dergelijke uitzonderingen heeft men terdege rekening te houden.

De eerste gevallen van besmettelijke ziekten verloopen dikwijls zéér licht en worden dientengevolge door de ouders nogal eens over het hoofd gezien. Heeft de besmettelijke ziekte eenmaal vasten voet gekregen, dan wordt ze heviger in haar optreden en geven de lijders ook duidelijker den indruk van ziek te zijn. Juist op het vroegtijdig herkennen van de eerste gevallen moet oiis streven gericht zijn. Voor de schooljeugd zal het daarom van groot voordeel zijn, als de onderwijzer spoedig weet te zien, of het kind in het prodromaalstadium van de een of andere ziekte verkeert. Welke ziekte te verwachten of uitgebroken js, late hij zoo mogelijk door een geneesheer uitmaken.

Daar nu een volledige beschrijving van de verschillende soorten van uitslag die de besmettelijke ziekten vergezellen, veel te uitvoerig zou worden en den niet-geneeskundige misschien in de war zou brengen, stel ik mij voor, mij slechts te bepalen tot enkele opmerkingen van practischen aard.

Mazelen.

Het mazelengift dat gewoonlijk van liet eene kind op bet andere, door niezen, hoesten en voornamelijk ook door aan-

17