is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

raking wordt overgebracht, wordt ingeademd, dringt langs de luchtwegen naar binnen en veroorzaakt langs dezen weg de besmetting. Als bij een kind de mazelen uitbreken, geeft het den indruk van zwaar verkouden te zijn. Het niest, hoest, heeft roode waterige oogen, is koortsig en begint een uitslag te vertoonen die in het gelaat begint en zich vandaar naar beneden over het geheele lichaam uitbreidt. Vóór dat de mazelenuitslag zich vertoont, heeft het kind de ziekte „onder de leden" en zal een oplettend waarnemer reeds gedurende dien tijd opgemerkt hebben, dat er met zijn leerling iets niet in den haak was; min of meer bleeke kleur, verdrietige stemming, onoplettendheid, spoedig vermoeid zijn, meer fouten maken dan gewoonlijk, slecht slapen, zijn eenige van die verschijnselen, die in het incubatiestadium niet alleen van mazelen, maar ook van vele andere ziekten voorkomen en die vele vingerwijzingen geven, dat de een af andere ongesteldheid in aantocht is. In dit incubatiestadium, als nog geen verschijnsel met zekerheid op het volgen van mazelen wijst, zijn de kinderen het meest besmettelijk voor anderen.

Hoe lang dit incubatiestadium duurt, weet uien nog niet volkomen zeker en deze onzekerheid geldt voor alle besmettelijke ziekten. Voor mazelen neemt men aan dat het incubatiestadium ongeveer 12 dagen duurt.

Doet zich in de school een eerste mazelengeval voor, dan ziet men meestal, dat een twaalftal dagen voorbijgaan, zonder dat nieuwe gevallen volgen, daarna worden meestal eenige kinderen ziek die door het eerste lijdertje besmet waren, nu volgt er weer een pauze van 1 2 dagen en daarna weer een nieuwe uitbarsting.

Zóó gaat het mazelenverloop gewoonlijk, maar niet altijd. Het duidelijkst- is dit verloop niet pauzen van twaalf dagen, als de infectie van één kind is uitgegaan. Ging de