is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinderen hebben gewoonlijk koorts, klagen over keelpijn en braken dikwijls. Niet alle keelziekten echter, die met koorts en witte plekken gepaard gaan, zijn van Diphtheritischen aard!!

In sommige gevallen ontbreekt bij Diphtheritis keelpijn geheel, en toch kunnen die lijders uitgebreide Diphtheritis vertoonen. Zéér dikwijls wordt de Diphtheritis dan over het hoofd gezien, en wordt het gevaar van besmetting voor de overige kinderen des te grooter. De Diphtheritis zetelt gewoonlijk in de amandelen en in de neus-keelholte. Breidt de ziekte zich uit naar beneden, naar het strottenhoofd, dan spreekt men gewoonlijk van Croup.

Volgens het tegenwoordig standpunt is Croup en Diphtheritis één soort ziekte en toch wordt volgens de wet de aangifte van Diphtheritis wel, en die van Croup niet verplichtend gesteld.

Wat den aard van de ziekte betreft, neemt men aan, dat de ziekte veroorzaakt wordt door de bacil van L o e ffler; deze bacillen ontwikkelen zich verder, scheiden stofwisselingsproducten af, de zoogenaamde t o x i n e n en deze toxinen vergiftigen het lichaam en het zenuwstelsel en veroorzaken dikwijls nierziekte, hartverlamming enz. Is de Diphtheritis voorbij, is de patiënt genezen, dan kunnen nog na weken verlammingen optreden, die het schoolgaande kind zéér hinderlijk kunnen zijn. Zoo bijv. ontstaan soms verlammingen van oogspieren, waardoor de kinderen gaan scheelzien, of wel, de huig of sommige slikspieren kunnen geheel of gedeeltelijk verlamd zijn, waardoor zij zich kunnen verslikken of een belemmerde spraak kunnen krijgen. Zijn sommige rugspieren verlamd, dan kan ruggegraatsverkromming hiervan het gevolg zijn. Deze verlammingen berusten dan op vergiftiging van het zenuwgestel door toxinen.