is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitoefenen op het geheele individu en ook op het huisgezin waarin het thuis behoort. Hieruit volgt dus dat het invoeren van schoolbaden een krachtig middel is om bij kinderen in de volksscholen de reinheidszin te ontwikkelen.

Het eerst werd in Göttingen het schoolbad ingevoerd, daarna volgden andere plaatsen en andere landen, die alle min of meer Göttingen tot voorbeeld hebben genomen.

Overal, waar de schoolbaden zijn ingevoerd, heeft men de overtuiging gekregen, dat zij een zéér goeden invloed uitoefenen en ten gevolge hebben dat:

le. de lucht in het schoollokaal minder verontreinigd is ;

2e. dat niet alleen bij de kinderen, maar ook indirect bij de ouders de reinheidszin verhoogd wordt.

De ondervinding leerde dat de gang van zaken meestal de volgende was. In het begin zijn de ouders zéér tegen het baden, slechts schoorvoetend wordt de toestemming tot het eerste bad gegeven, vervolgens vermindert het vooroordeel langzamerhand en wordt het gebruik dat van de baden gemaakt wordt, hoe langer zoo grooter, vooral door den invloed die door de kinderen op de ouders wordt uitgeoefend. Kinderen houden gewoonlijk veel van baden en een bedreiging dat hun beurt van baden zal overgeslagen worden, schijnt hier en daar wrel eens als uitstekend werkend dwangmiddel te worden toegepast. Maken de kinderen geregeld gebruik van het schoolbad, dan heeft de ondervinding geleerd, dat de ouders ook meer zorg gaan besteden aan de onderkleeding hunner kinderen, van scheuren enz. wrordt meer notitie genomen en verwisseling van ondergoed heeft meer plaats dan vroeger.

De inrichting van schoolbaden is natuurlijk niet overal dezelfde, omdat men met verschillende factoren te maken heeft, waaronder de beschikbare financiën een groote rol