is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

spelen, ftewoonlijk is liet schoolbad ongeveer ingericht als volgt:

Meestal maakt men niet gebruik van badkuipen, maar van een regend o u c h e, die ongeveer één meter hoog boven het hoofd van het badend lichaam wordt aangebracht. Behalve het aanschaffen en het onderhoud van badkuipen, zou ook het waterverbruik te kostbaar worden. Bovendien zou ook het tijdverlies te groot zijn. daar ieder kind natuurlijk frisch water moet hebben en de kuip telkens eerst zou moeten schoongemaakt worden. Twee of meer kinderen na elkander in hetzelfde badwater te laten baden, is natuurlijk ten strengste af te keuren. Het ligt voor de hand dat dit zéér onfrisch en ongezond moet zijn, en toch wordt door de moeders op dit punt nogal eens gezondigd. Verder zijn badkuipen moeilijk schoon te maken, de wanden van de badkuip worden bedekt met een vettige laag, die er natuurlijk wel af te krijgen is, maar te veel tijd in beslag neemt en daarom gewoonlijk in meer of mindere mate aanwezig blijft.

Het douchebad echter, heeft deze voordeelen boven het gebruik van badkuipen, dat:

le. het aanschaffen van de douche-inrichting minder kostbaar is;

2e. dat het waterverbruik dat men op 10 a 20 Liter per hoofd rekent, veel minder is dan bij badkuipen;

3e. dat de badruimte kleiner kan genomen worden;

4e. dat het badend kind het water voor zich alleen gebruikt;

5e. dat er minder tijdverlies is.

Aan alles is evenwel een keerzijde en zoo heeft ook het douchebad enkele nadeelen en wel deze:

le. dat de temperatuur van het water iets moeilijker te regelen is;