is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2e. dat het de huid te weinig verweekt, omdat het water niet zoo lang daarmede in aanraking is als bij het gebruik van een badkuip;

3e. dat bij sommige min of meer nerveuze kinderen en bij sommige lijders aan huiduitslag, de douche dikwijls moet vermeden worden, omdat het neervallende water in dergelijke gevallen soms ongewenscht prikkelend werkt.

Zooals wij gezien hebben, wordt de regendouche aangebracht op ongeveer 1 Meter hoogte boven het hoofd. Wordt de douche nu geopend, dan ontstaat een dichte fijne regen waardoor het geheele lichaam bevochtigd wordt. N a het regenbad, waarvoor men voor een schoolbad 2 minuten rekent, spoelt men het lichaam na met water van lager temperatuur dan het douche water. Door deze afspoeling met kouder water, trekken de huid vaten zich samen en wordt op deze wijze het kouvatten verminderd. Wordt de douche goed gebruikt, dan worden de meeste kinderen, niet allen evenwel, er door gehard tegen verkoudheid.

Het tweetal minuten, dat men ongeveer voor het douchebad gebruikt, kan als volgt worden verdeeld: Va van dien tijd dient om zich in te zeepen; het tweede derde gedeelte wordt gebruikt voor de warme afwassching, de douche; het laatste derde gedeelte wordt gebruikt voor de afkoeling met het koudere douchewater.

Gewoonlijk geeft men het kind één bad per week. De beste tijd van met baden te beginnen is de zomertijd, de kinderen worden daardoor langzamerhand tegen den winter gehard. Wat het uur van baden betreft, moet men er aan denken dat het kind niet baden mag met een gevulde maag, dus niet kort na het middagmaal en ook niet met een leege maag, dus ook niet kort vóór het middagmaal. Het beste is dus in den vóórmiddag.

Hebben de kinderen gebaad, dan mogen zij niet dadelijk