is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dat, als de onderwijzer op een plaats staat, omgeven door een kring van cellen, hij 40 kinderen tegelijk overzien kan.

De ondervinding van den heer Schook komt overeen met die van anderen, zoo nam hij waar:

Dat het bad gaarne genomen wordt.

De onderwijzer leert in menig opzicht zijn leerling in

het bad beter kennen.

De kinderen beginnen van reinheid te houden.

Het ondergoed verbeterde reeds na 14 dagen.

De zoogenaamde schoollucht verbeterde.

Voor het geval, dat een douche-inrichting te kostbaar zou zijn, zou men kunnen laten baden op de manier, zboals de bewoners van Oost-Indië dat doen. Men neemt dan eenvoudig een blikken bak of gietertje en giet den inhoud bij gedeelten over het lichaam, terwijl men het lichaam met zeep inwrijft, wascht en afspoelt.

Deze zéér eenvoudige manier van baden, die in Indië onder de Europeanen algemeen wordt toegepast en die men daar den naam geeft van „siram men", voldoet aan alle eischen van een reinigingsbad en heeft het voordeel van eenvoudig, goedkoop en practisch te zijn. In ons koel klimaat zou men dan kunnen volstaan met een reservoir water, dat op een bepaalde temperatuur verwarmd is en waarvan men ieder scholier een bepaalde hoeveelheid mee geeft.

Wordt aan een rationeele huidverpleging niet de noodige zorg besteed, wordt de verpleging van de huid verwaarloosd, dan is de kans zéér groot, dat de huid vroeg of laat geïnfecteerd en ziek wordt. Men spreekt dan van huidziekten.

Onder de huidziekten, die bij schoolkinderen voorkomen en uit een s c h o o 1-hygiënisch oogpunt van groot