is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arbeid die verricht wordt, juist groot genoeg en evenredig is aan de draagkracht, maar veel te lang achtereen wordt voortgezet, als dus de duur van het onderwijs te lang wordt genomen, dan zullen de hersenen ook in dit geval sterker vermoeid worden, dan wanneer die arbeid tijdig werd gestaakt, als het onderwijs niet zoo lang was voortgezet. In beide gevallen, d. i. dus:

le. als de hersenen te sterk zijn ingespannen,

'2e. als de hersenen te lang zijn ingespannen, zal van de draagkracht voor geestesarbeid te veel gevergd worden en kan men van geestelijke overlading spreken.

Heeft geestelijke overlading dikwijls plaats, dan hebben de vermoeide hersencellen geen tijd genoeg om zich voldoende te herstellen en eindelijk worden zij ziek en gaat niet alleen de geest, maar ook het lichaam, ziekteverschijnselen vertoonen. Om nu die geestelijke overlading te voorkomen, zou het een punt van groot gewicht zijn, als men voor ieder individu kon uitmaken, hoe groot de draagkracht van zijne hersenen is.

Over die vraag nu, hoeveel geestesarbeid een leerling verrichten mag en hoela n g, zonder dat er sprake kan zijn van geestelijke overlading, is zéér veel geredeneerd en geschreven.

Als men een zeker aantal leerlingen vóór zich heeft en de draagkracht van hun geest is ons onbekend, zooals wel meestal het geval zal zijn, dan kan de geestesarbeid dien men hun oplegt, d. i. dus de hoeveelheid en de duur van het onderwijs, wel is waar juist evenredig aan hun draagkracht, maar ook te klein of te groot genomen worden.

Wordt de hoeveelheid geestesarbeid dien men leerlingen laat verrichten, te klein genomen, in verhouding tot hun gemiddelde draagkracht, dan zullen zij niet overladen worden, maar hun ontwikkeling zal ook beneden peil blijven. Wordt daarentegen de belasting van de leerlingen te

20