is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zijn uiterste kracht inspant om bij te blijven, dan zal dat kind, bij verminderd weerstandsvermogen, veel meer gepraedisponeerd zijn voor zenuwstoornissen dan andere kinderen, die, evenals hij, minder begaafd, maar niet zoo vlijtig zijn.

De verschijnselen, die een gestoord zenuwstelsel kan aanbieden, zijn zéér vele en dikwijls zóó moeilijk te onderscheiden van gelijksoortige verschijnselen, die echter op geheel andere ziekten berusten, dat wij ons alleen zullen bepalen tot een oppervlakkige beschrijving van die verschijnselen, die het meest in het oog loopend zijn.

Een van de meest voorkomende verschijnselen na bovenmatigen arbeid van den geest is aanhoudende hoofdpijn, die dan dikwijls gepaard gaat met een verhoogde prikkelbaarheid van het zenuwgestel en met slapeloosheid. Deze hoofdpijn nu, die het gevolg is van bovenmatigen geestesarbeid, treedt gewoonlijk niet spoedig op bij normale kinderen, maar voornamelijk en het eerst bij kinderen, die lijdende zijn aan bloedarmoede en bij hen, die reeds van huis uit zenuwachtig zijn.

Afgezien echter van de groote inspanning van den geest, zijn er ook nog andere oorzaken, die hoofdpijn ten gevolge kunnen hebben.

Bij de behandeling van de verlichting en van de schoolbanken hebben wij gezien, dat onvoldoende verlichting en slecht geconstrueerde schoolbanken zéér dikwijls hoofdpijn veroorzaken. Is de verlichting onvoldoende, dan buigt het hoofd zich over het schrift of handwerk heen, waardoor ophooping van bloed in de hersenen ontstaat, omdat de afvoer van bloed langs de halsvaten belemmerd wordt.

Hetzelfde heeft ook plaats door slechte schoolbanken en door te nauwe boorden of dasjes, die de oppervlakkig gelegen halsvaten dichtdrukken.