is toegevoegd aan uw favorieten.

De hygiëne in het schoolleven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

veroorzaakt zwakte van het lichaam, nerveusiteit, verstrooidheid, ongedurigheid, lusteloosheid en slecht humeur.

Bij zwakke kinderen is dit muziekdrillen (Schurschny) in den rege 1 de oorzaak van de overladingsverschijnselen. Ditzelfde geldt voor de handwerken van jonge meisjes en ook voor het gedachtelooze instampen van vreemde talen. Het kind dat geen aanleg heeft voor vreemde talen of voor muziek, moet daarmee niet geplaagd worden en kinderen die wel aanleg daarvoor hebben, moeten eerst dan daarmede buiten de school beginnen, als het lichaam krachtig genoeg ontwikkeld is om de verhoogde eischen te kunnen uithouden die aan het zenuwleven gesteld worden.

In geen geval mogen de dagelijksche privaatlessen langer dan 2 uur duren. Als bij een schoolkind, zich verschijnselen voordoen van onoplettendheid, verstrooidheid en vermoeidheid in de school, dan moet men niet beginnen met vrijstelling van sommige lesuren op school, maar eerst eens informeeren, hoe het met de privaatlessen gesteld is en dan allereerst beginnen met het privaatonderricht in de muziek, in de handwerken en in de vreemde talen te laten varen en wel zóólang, totdat de dreigende verschijnselen geweken zijn en de lichamelijke en geestelijke frischheid weer is teruggekeerd.

De heer Schurschny, die dus het onderwijs in de muziek en vreemde talen in de school niet afkeurt, maar wel het privaat-onderwijs in die vakken buiten de schooluren, is weliswaar nogal kernachtig in zijne uitdrukkingen maar in ieder geval spreekt hij duidelijk uit volle overtuiging en is het wel de moeite waard, zijn uitgesproken meening goed te onthouden en aan een ernstig onderzoek te onderwerpen.

Bij de behandeling der vrouwelijke handwerken van een oogheelkundig standpunt bezien, hebben wij reeds vroeger